Ким сыйынса, аны менен кереметтер болот

Кудай сага Библияда мындай дейт: «Башыңа кыйынчылык түшкөн күнү Мени чакыр, Мен сени куткарам, сен болсо Мени даңктайсың».