Импринт

Байланыш маалыматы:
CEF Европа
Lischmatt 2
4 616 Kappel, Швейцария
E-Mail: entdeckerseiten(at)keb-de.org

Сүрөттө графигинин булактары
Fotolia: www.de.fotolia.com
istock: www.istockphoto.com
Envatomarket: www.graphicriver.net

Жоопкерчиликти билдирүү:
Биз тышкы ссылканы өзүбүздүн жоопкерчилигибизге ала албайбыз. Интеграция убагында текшерелген. Алардын операторы гана жоопкерчиликтүү.

Эгерде силерде Chygyshbaldary-на купуялуулук жана ыкма жөнүндө суроолор жана көйгөйлөр, комментарийлер бар болсо, сураныч биз менен байланышсаңыз болот. Жогорудагы контактык маалыматты колдонуп биз менен байланышсаңыз болот.