Түн ичиндеги жер титирөө

Ыйса Теңирге ишенгиле, ошондо куткарылып, түбөлүк өмүргө ээ болосуңар!