Түн ичиндеги жер титирөө


Ыйса Теңирге ишенгиле, ошондо куткарылып, түбөлүк өмүргө ээ болосуңар!