Ыйсанын күбѳлүгү

Бул чындык экенин мен кайдан билем?

Улантуу үчүн системага кирсең болот! Азыр катталуу.