Хадсен Тейлор - I бөлүм

Өзгөчө чакырык

Бул окуя Англияда 170 жылдары болгон, Тейлоровдун үй бүлөөсү баары чай ичкенге чогулушканда.
Атасы аларга алыскы өлкө Кытай тууралуу айтып берди. Кичинекей Хадсен көңүлүн буруп укту.
Ошол учурда Хадсен кыялындыгы жумушту тапты.
"Качан мен чоңойгондо, миссионер болом Кытайга" миссионер болуп барам.
Муну Хадсен төрөлгөнгө чейин эле, анын ата энеси сыйынышчу: "Кымбаттуу Асмандагы Ата, эгер сен бизге уул белек кылсаң, Кытайга миссионер" болуп барышын каалайбыз деп сурашкан.
Хадсен 13 жашка толгондо, атасы менен чогуу дарыканада иштеп баштады. Хадсен иштеп көп акча табам деп чечти.
Хадсен өзүнүн миссионер болом деген кыялын унутуп калды. Ал мындан ары Кудай үчүн жашагысы келбей калды.
Качан Хадсенго 17 жаш болгондо, анын жашоосун бир күн толугу менен өзгөрттү.
Ал христианский китеп окуп жатканда анда: "Ыйса өлгөнгө чеийин: "Аткарылды!" деп айткан. Хадсен аябай ойлонду: "Аткарылды? Эмне аткарылган?"
Хадсен китепти окуп жаткан учурда анын апасы Хадсен Ыйсадан кечирим сурап ага келүүсүн Кудайдан сурап сыйынып жаткан. Апасынын сыйынуусуна жооп болду!
Хадсен түшүндү: "Ыйса айкаш жыгачта өлгөн күнү, Ал менин күнөөмдү өзүнө алып жазаланганын. Анан тирилгенин".
Ошол күнү Хадсен Ыйсадан суранды анын куткаруучусу болуусун.
;
  
  
  

Андан аары