Ѳзгөчө тумшуктуу ѳрдѳк

Ѳзгөчө тумшуктуу ѳрдѳкЖаратуучуда ката барбы?!

Австралиядагы тумшуктуу ѳрдѳктүн тумшугу ѳрдѳктүкүнѳ, куйругу жана буттары кундуздукуна, териси аюунукуна, ал эми тырмактары крокодилдикине окшош. Бул ар кандай жаныбарлардын аралашмасындай сезилет, бирок бул Жараткандын жаратуудагы катасы эмес!


Андан аары