Ыйса сыйынган - 3 бөлүм

Ыйса сыйынгандай сыйын - 3 бөлүм

Кыйын кезде сыйын

Бир аз убакыт өткөндөн кийин, Ыйса шакирттери менен Гетсемани багына барды.
Ыйса досторунан алыс эмес жерде, чөгөлөп турду Ыйсанын жаны абдан кыйналып турган эле.
Ал мындай деп сыйынды: «Ата, эгер мүкүн болсо ушул кыйынчылыктан Мени сактачы. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен каалагандай болсун!»
Ыйса алдыда Аны кыйынчылык, оору жана өлүм күтүп турганын биилген. Бул нерсе Ага кыйынчылык алып келген. Бирок эч нерсеге карабай, оор кыйынчылыкты Өз башынан өткөрүүгө даяр болгон.
Ыйса бардык оор кыйынчылыктары менен,Өзүнүн Кудай Атасына келген.
Кудайга чын жүрөгүңдөн, ачык айтып келсең болот.
Сени эмне кыйнап сарсана кылса, аны да Кудайга айт.
Качан сенде жаман же кыйынчылык болсо, Кудайдан жардам сура.
;


Андан аары