Ыйса сыйынган - 2 бөлүм

Ыйса сыйынгандай сыйын - 2 бөлүм

Ыйсанын ыраазычылык сыйынуусу

Улантуу үчүн системага кирсең болот! Азыр катталуу.