Укмуштуу Жираф

Ойлоп Табуучу Кудай



Жердин жакшы көрүнүшү

Сен билесиңби, эмне үчүн жираф алыстан эле бир нерселерди байкай алат экенин?

Алар - жерде жашоочулардын ичинен эң бийик жаныбарлар болуп эсептелет!

Жирафтардын эркеги 5,5 м бийиктикте жетишет жана 1900 кг салмакта болушат. Ал эми ургаачы жирафтар бир аз кичирек жана жеңилирек болушат.


Андан аары