Африка пили

Ѳзгѳчѳ пил!Оор салмактуу жаныбар

Африка пили - кургактыкта жашоочу сүт эмүүчүлѳр жаныбарлардын ичинен эң оор салмактуусу болуп саналат .

Эркек пилдин салмагы 7,5 5 тоннага чейин жетет. Африка пили ѳтѳ ири жаныбар. Анын мурдунан куйругунун учуна чейинки узундугу 7 метрге чейин жетсе, боюнун узундугу 4 метрге чейин жетет.


Андан аары