Ыйса сыйынган - 1 бөлүм

Ыйса сыйынгандай, сен да сыйын

Улантуу үчүн системага кирсең болот! Азыр катталуу.