Кудай менен күн сайын

Күн 1

Китеп 1

Деңгээл: Жаңы колдонуучу

Кудай дүйнѳнү жаратты
Башталыш 1:1-2

1Эң башында Кудай асман менен жерди жаратты.

2Жер болсо көрксүз, ээн болчу, түпсүз туңгуюкту караңгылык каптап турчу.

Кудайдын Руху суу үстүндө калкып учуп жүрчү.