Кудай менен күн сайын

Күн 1

Китеп 1

Ойлонуу

Ыйык Жазууда Кудай - бул жалгыз чыныгы Кудай.

Ал жок нерседен бүтүндөй дүйнөнү жаратты. Ал күндү жана түндү жаратты. Сен эмнени баарынан жакшы көрөсүң?

Кудай сени сүйөт. Ал сен үчүн кам көргүсү келет. Анын сага жардам бергенге күчү бар.

Кудайга Ал күчтүү жана кудуреттүү болгону үчүн ыраазычылык келтир.