Өтө жыт сезгич - I бөлүм

Укмушту мурун!?Эң биринчи бир суроого жооп бериш керек: жыт сезүү кандай болот?

Абада көп өзгөчө кичинекей жыт бөлүкчөлөрү бар болот. Биз аларды көзүбүз менен көрө албайбыз, бирок мурун менен сезе алабыз! Мурун филтирге же өтө майда ичке элекке окшош. 

Качан биз дем алганда,  аба мурун аркылуу филтирленет. Мурун абаны тазалайт, майда жыт бөлүкчөлөрү филтирде калып калат. Биздин мээбиз мурундун филтиринде калган жытты аныктап, "Тиги чочко сасып жатат" деп айтабыз. Же...


Андан аары