Өтө жыт сезгич - I бөлүм

Укмушту мурун!?Сага мурундун эмне кереги бар? Сен мүмкүн эмне деген суроо деп  ойлоп жатсаң керек.... албетте дем алыш үчүн! Ошондой эле жыт сезүү үчүн! Туура. Бүгүн биз жыт сезүү жөнүндө ойлонуп көрөлү. Эмне үчүн Кудай адамдарга жана жаныбарларга жыт сезүү үчүн мурунду жараткан?

Келгиле кайсы жаныбар "супер мурун" экенин карап көрөбүз.   


Андан аары