Өтө жыт сезгич - I бөлүм

Укмушту мурун!?Келгиле "супер мурун" жаныбарды карап көрөбүз. Адамдардын сезүүсүнө караганда иттердин жыт сезүү филтири алда канча сезгич болушат.  Биз сезе албаган жыттарды, иттер сезип айырмалай алышат.

(Адамдарга жыттанган жаман жыт, жаныбарлар үчүн жаман жыт болбошу мүмкүн. Сен иттер дайыма жыттап жүргөнүн көрсөң керек...)


Андан аары