Биздин жардамчыбыз - супер-мурун! 2 бөлүм

Биздин жардамчыбыз - супер-мурун!Биз аздан кийин ал жерге милиция кызматкер ити менен келди. Жытын эстеп калыш үчүн баш кийимди жыттайт. Баш кийимдин айланасын жыттап уурунун калтырган изине түшөт! Бул кандайча болушу мүмкүн?


Андан аары