Биздин жардамчыбыз - супер-мурун! 2 бөлүм

Биздин жардамчыбыз - супер-мурун!Кээ бир иттерди жумушка алышат. Алар адамдарга жардам берүүгө өздөрүнүн мыкты жыт сезгичтигин туура колдонууну үйрөнүш үчүн татаал машыгууларга катышат.


Андан аары