Биздин жардамчыбыз - супер-мурун! 2 бөлүм

Биздин жардамчыбыз - супер-мурун!Дүкөнгө жашыруун кирип, баалуу буюмдарды уурдап качып кеткен ууруну элестет. 

Бирок! Ал ошол жерге баш кийимин калтырып кетти. 


Андан аары