Күн жана жер - I бөлүм

Күн жана жерЭмне үчүн бизге Күн керек?

Адамдар, өсүмдүктөр, жаныбарлар - жер жүзүндөгү эч бир тирүү жандык жашай алмак эмес. Күн да, түн да болмок эмес, караңгы жана суук болмок. Жерде жашоо болушу үчүн Кудай күндү жараткан. 


Андан аары