Күн жана жер - I бөлүм

Күн жана жерСен Күндү көргөндө сага кандай ойлор келет? 

Балким сен күнгө күйүп калганды эстейсиң.

Балким күндүн ысыгына музтун тез эригинин. 

Балким күн баткандан кийинки караңгылыкты. 

Балким сен көл жээгинде ойноп жана күнгө күйүп жатканыңды.

Ооба, сендей дагы көбүрөк идеялар бардыр... 

Бирок чындыгында күн деген эмне? Эмне үчүн күн биз үчүн маанилүү? Кудай эмне үчүн күндү жараткан?

Андан аары