Күн жана жер - I бөлүм

Күн жана жер

Түндө караңгы асманды карап, көп жылдыздырды көрө алабыз. Бул жылдыздар бизден алда канча алыс. Кээ бир жылдыздар бизге жарык болуп көрүнөт, анткени алардын көлөмү жана аралыгына байланыштуу.

Күн - бул жылдызга кирет.

Биз көрүп турган башка жылдыздардан айырмаланып, күн бизге абдан жакын жайгашкан. Анын үстүнө күн бизге жакын жылдыз.

Ошондуктан күндүн жарыгын жана жылуулугун жакшы сезебиз.


Андан аары