Кукабарр эмнеси менен белгилүү?

Ар бир күнү кубанабыз!Кукабарралар ири канаттуулар. Алардын чоңдугу адамдын тизесине чейин жетип,

моюну менен буттары кыска келет,

бирок куйругундагы чаар ала канаттары узун болот!

Кукабарралар чабакчылдар тукумуна киргени менен кѳпчүлүгү балык кармашпайт. Анын ордуна алар жылан менен азыктанышат. Кукабарра биринчи жыланды тааап, анын артынан түшѳт. Аны башынан чапчып, бийиктиктен жерге таштайт. Бул канаттулар жылан менен эле чектелбестен, кескелдирик, чычкан, келемиш, балапандар, курт-кумурскаларды да кармап жешет.


Андан аары