Хадсен Тейлор - II бөлүм

Миссионер болууга үйрѳнүүХадсен Кытайдын жашоочуларына Ыйса жѳнүндѳ жакшы кабарды айткысы келди. Бирок ал дарыгер катары дагы медициналык жардам кѳрсѳткүсү келди. Хадсен Халл шаарында дарыгердин окуусун окуп баштады.


Андан аары