Хадсен Тейлор - II бөлүм

Миссионер болууга үйрѳнүү1849-жылы 2-декабрда, Хадсен сыйынып, Кудай ага Кытай жөнүндө эсине салды.
Ошол күндөн баштап Хадсен даярдана баштады, ал миссионер болуп Кытайга барууну каалады.

Таңкы саат 5 болгондо сааттын коңгуроосу шыңгырады. Хадсен тейлорду турду. Ал өзүнүн Ыйык Китебин окугусу келди. Бул анын "кантип миссионер" болуш керек деген даярдыгынын N°1 пункту болгон. Таңкы саат 5 болгондо сааттын коңгуроосу шыңгырады. Хадсен Тейлорду турду. Ал өзүнүн Ыйык Китебин окугусу келди. Бул анын "кантип миссионер" болуш керек деген даярдыгынын N°1 пункту болгон.
Ал спорт менен алектене баштады. Ал жакшы формада болгонду каалады. Бул анын тизмесиндеги N°2 пункту болчу.


Андан аары