Шашпаган ленивец

Жай тасмадагы тартылгандай жашоо

Анын өңү бозомтук жашыл, дарактарда жашайт, кыймылы аябай жай.

Бул кайсы жаныбар экенин таптыңбы?


Андан аары