Шашпаган ленивец

Жай тасмадагы тартылгандай жашооЛенивец!

Анын чоңдугу ит менен тең. Ал тропик токойлорунда жашайт. Ленивец күнүнѳ 15-18 саат уктайт жана ал бардык нерседе аябай жай кыймылдайт.


Андан аары